Szanujemy prywatno?? naszych u?ytkownikw i chcemy, aby korzystaj?c z naszej witryny czuli si? bezpiecznie. Poni?ej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatno?ci odnosz?cy si? do tzw. plikw Cookies.


Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mog? by? zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwer albo serwer Google. Z naszego serwera wysy?amy pliki ciasteczek wyj?tkowo. S?u?? one zapami?taniu preferowanego wygl?du stron, ustawionego przez u?ytkownikw, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu g?osowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez u?ytkownika kilkuetapowych czynno?ci. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy?anych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w ?aden sposb nie przetwarzamy. Oprcz ciasteczek wysy?anych z naszego serwera za po?rednictwem naszych witryn wysy?ane s? cookies firmy Google, ktre s?u?? dopasowaniu reklam wy?wietlanych w modu?ach Google do Twoich zainteresowa?. W ka?dym momencie mo?esz wy??czy? mo?liwo?? zapisywania wszystkich lub niektrych ciasteczek poprzez zmian? ustawie? w swojej przegl?darce internetowej. Je?eli zdecydujesz si? na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b?dzie mo?liwe korzystanie z niektrych tre?ci tre?ci i us?ug udost?pnianych w naszych witrynach, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci przegl?dania stron w naszych witrynach.